วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วัด

วัด

ประเทศไทยมีวัดเป็นจำนวนมาก มากจริง ๆ ครับ และช่างภาพทุกคนในเมืองไทย ก็ชอบที่จะไปวัดเพื่อถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสวย ๆ มาฝากเพื่อน ๆ วันนี้ผมจะมาเขียนบล็อกเล่าประสบการณ์ และแนวคิดต่าง ๆ ในการถ่ายภาพที่วัดนะครับ ว่ามีแนวคิดอะไรบ้าง

วัดโพธิ์ (The Reclining Buddha)

ก่อนอื่นจะขอกล่าวถึงวัดในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็น พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง วัดราษฎร์ และวัดร้าง
  • พระอารามหลวงหรือวัดหลวง คือวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างขึ้นมา หรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง และวัดที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ จากนั้นขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นวัดหลวง
  • วัดราษฎร์ คือวัดที่ประชาชนทั่วไปสร้างขึ้นมา 
  • วัดร้าง คือวัดที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่มีพระสงฆ์พำนักอาศัย หรือจำพรรษา ทางราชการจะขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งหากบูรณะได้อาจยกเป็นวัดมีพระสงฆ์ต่อไป 
ต่อไปจะพูดถึงเวลาไปถ่ายภาพที่วัด ซึ่งหลายคนเวลาไปวัด ก็จะพกเลนส์ไวด์ไป และเน้นถ่ายแต่โบสถ์ วิหาร เจดีย์ ประตู พระ แบบตรง ๆ เป็นต้น แต่จริง ๆ แล้ว ภายในวัดมีอะไรอีกมากมาย ซึ่งสามารถใช้ภาพเป็นตัวถ่ายทอดได้อีกมาก ดังจะกล่าวต่อไปในบล็อกนี้

เน้นสถาปัตยกรรม  

การถ่ายโดยเน้นสถาปัตยกรรมที่สวยงามอยู่แล้วของวัด ทำได้หลายรูปแบบดังนี้
  • ถ่ายตรง ๆ ตามแสงเลย เพื่อเน้นให้เห็นถึงความสวยงาม มุมนี้อาจเรียกว่ามุมมหาชน หรือมุมบังคับก็ได้ เพราะทุกคนที่มาถึงวัด ก็จะถ่ายแบบนี้เกือบทุกคน
วัดเบญจมบพิตร (Marble Temple)
  • การถ่ายจากด้านข้าง เพื่อสร้างมุมมองแบบ Perspective ก็เป็นไอเดียที่น่าลองดูเหมือนกัน
  • การหากรอบให้กับภาพ เพื่อเน้นให้วัดโดดเด่นขึ้นจากฉากหน้าที่เป็นกรอบ 
เน้นแสงเงา

บางครั้ง มีจังหวะที่แสงสวยพอดี เราก็ควรจับจังหวะที่แสงสวยนั้นมาฝากเพื่อน ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ขณะเดินชมวัดพระแก้ว เห็นแสงอาทิตย์สะท้อนกระเบื้องที่เป็นกระจกเข้าตาเราพอดี เราก็อาจปรับรูรับแสงให้แคบ แล้วถ่ายให้ได้แสงสะท้อนนั้นให้ถูกมุม เป็นให้ได้แสงแฉก เป็นต้น

หรือบางจังหวะ แสงอาทิตย์อาจทำมุมที่สวยงาม เราก็สามารถใช้สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เล่นแสงและเงา วางองค์ประกอบภาพของเราให้น่าสนใจจากการใช้แสง ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ การเน้นแสงเงา จากแสงที่ส่องลอดเข้ามาในโบสถ์ ในช่วงเวลาที่มีแสงเฉียงหรือที่เรียกว่า "แสงหน้าต่าง" เช่นช่วงเช้าหรือบ่าย ก็ให้แสงและอารมณ์ภาพที่น่าสนใจมากเช่นเดียวกันเน้นผู้คน

- อิริยาบถในการชมวัดของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่กำลังชมวัดพระแก้ว
- กิจกรรมขณะอยู่ในวัด เช่น กำลังมีการสวด หรือขณะอยู่ในงานบวช กำลังโกนศีรษะ เป็นต้น
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น